Soorten schadeverzekering

Welke soorten schadeverzekeringen zijn er?


Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
Het kan u maar zo gebeuren. Een aanrijding op de fiets, een kostbare vaas bij iemand omstoten of uw kinderen stoken een iets te grote fik. De bedragen kunnen hoog oplopen. Daarvoor is het raadzaam om een aansprakelijkheidverzekering te hebben. Deze verzekering dekt de schade die u onopzettelijk aan een ander heeft toegebracht en waarvoor u aansprakelijk bent. Een AVP kunt u voor het hele gezin afsluiten of als alleenstaande. De AVP is geen dure verzekering. Voor verzekerd bedrag van €453.780 is een gezin doorgaans minder dan €45,38 per jaar aan premie kwijt, een alleenstaande minder dan €27,23.

Opstalverzekering
De opstalverzekering wordt ook wel brandverzekering of woonhuisverzekering genoemd. De premie is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis. Dat zijnde kosten om het huis opnieuw op te bouwen. Bij nieuwe huizen is dat de koopprijs waarvan de prijs van de grond wordt afgetrokken. Een opstalverzekering dekt de schade aan het woonhuis door brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme. Naast het huis, zijn ook garages, schuren, schuttingen e.d. verzekerd in beperkte mate tuinaanleg. De premie van een opstalverzekering wordt bepaald door de kosten van het opnieuw opbouwen, dus de prijs van het huis min de waarde van de bouwgrond of grond waarop het huis gebouwd is. De premie die u betaalt, is ook afhankelijk van de bouwaard, het bouwjaar en de ligging van de woning. De laagste premie bent u kwijt voor nieuwbouwwoningen met muren en vloeren van steen of beton en een pannendak. Voor huizen van hout of met een rieten dak betaalt u een hogere premie. Ook voor een slecht onderhouden huis of een huis naast een brandgevaarlijke bedrijf kan de premie hoger zijn.

Glasverzekering
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten. Verder zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf uitgesloten. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering. De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven. Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

 

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt de schade aan de inboedel van uw woning. Het gaat om onder andere brand-, inbraak, storm- en waterschade. U kunt niet zonder zo'n verzekering. De premie is een percentage van de verzekerde som. Let op dat de verzekerde som niet te hoog of te laag wordt vastgesteld. Is deze te hoog dan betaalt u te veel premie. U krijgt namelijk nooit meer dan de werkelijke schade vergoedt. Betaalt u te weinig, dan bent u onderverzekerd en krijgt u bij eventuele schade niet het hele schadebedrag uitgekeerd. Stelt u de waarde van uw inboedel vast aan de hand van de zogenaamde inboedelmeter, dan sluiten de verzekeraars onderverzekering uit. U krijgt dus altijd de werkelijk waarde uitgekeerd. De hoogte van de premie is niet alleen afhankelijk van de waarde van de inboedel, maar ook van de woonplaats. Een aantal verzekeraars verdeelt hiertoe Nederland in vijf regio's, andere hanteren bij wijze van spreken voor elke postcode een eigen premie. Voor de vier grote steden hanteren nogal wat verzekeraars zogenaamde dekkingsbeperkingen. Dit houdt onder meer in dat u bij diefstal of inbraak een eigen risico heeft van €227 en dat de vergoeding bij diefstal van audiovisuele apparatuur beperkt blijft tot maximaal €2.269. Deze laatste beperking kunt u weliswaar afkopen, maar dat is vrij duur. De hoogte van de premie kan ook afhangen van onder meer het type woning waarin de inboedel zich bevindt en de mate waarin u uw huis heeft beveiligd.

                                                                                                                                                                                                                                 Volgende pagina