Goedkoopste notaris

Wat doet de notaris?


De notaris is de enige openbare ambtenaar die wettelijk bevoegd is om notariële akten op te maken. De wet schrijft hem voor een onafhankelijk, onpartijdig jurist te zijn die rechtsgeldige, evenwichtige overeenkomsten vastlegt tussen twee of meer partijen. En aangezien de wet voor bepaalde overeenkomsten en rechtshandelingen de notariële akte verplicht stelt, zit u tijdens uw leven altijd wel enige malen bij hem of haar aan tafel.

In tegenstelling echter tot die andere openbare ambtenaar die eveneens onpartijdig en onafhankelijk is, de rechter, wordt de notaris niet door de overheid betaald. De notaris drijft zijn eigen winkeltje, is dus ondernemer en wordt voor zijn werkzaamheden betaald door zijn cliënten, door u dus. Het kan dus lonend zijn om ook in notarisland te shoppen.