Levensverzekering

Wat is een levensverzekering?


Bij een levensverzekering denken de meeste mensen aan een verzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij een uitkering doet als iemand komt te overlijden. Maar dat is slechts een van de vormen van levensverzekering. Een levensverzekering is even goed een verzekering waarbij de verzekeraar een uitkering doet als iemand op een bepaald moment in leven is.

Op het moment waarop een levensverzekeraar uit zal moeten keren, kan bij een bedrag in één keer uitkeren. Omdat zo'n bedrag ineens een kapitaal is, wordt zo'n verzekering een 'kapitaalverzekering' genoemd. Als er afgesproken is met de verzekeringsmaatschappij dat - nadat iemand is overleden of juist als de persoon nog in leven is - de verzekeraar periodiek een uitkering zal doen, dan wordt die reeks uitkeringen een 'lijfrenteverzekering' genoemd.

Voor een levensverzekering moet natuurlijk betaald worden aan de verzekeraar: de premie. U kunt met de verzekeraar overeenkomen dat u periodiek een premie betaalt. Maar u kunt ook in één keer een premie betalen, dat wordt dan meestal een koopsom genoemd. Als u een levensverzekering afsluit, krijgt u van de verzekeraar een bewijs daarvan: de polis. Daarin staat onder andere de partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken:

- de verzekeringnemer: degene die het contract met de verzekeraar is aangegaan
- de verzekerde: degene die of op een bepaald moment in leven moet zijn of moet komen te overlijden om de verzekeraar een uitkering te laten doen
- de begunstigde: degene die, als de verzekeraar een uitkering moet, het geld zal ontvangen.