Sparen belasting

Sparen en de belasting, hoe zit dat?


Over je spaartegoeden betaal je belasting in Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Om te berekenen hoeveel belasting je moet betalen, moet je eerst weten wat je ‘gemiddelde vermogen’ is.

Je vermogen bestaat uit al je bank- en spaartegoeden, beleggingen en eventueel een tweede woning. Van dit bedrag mag je je schulden als een persoonlijke lening, aftrekken als ze groter zijn dan 2.700 euro. Om te bepalen wat nu je gemiddelde vermogen is, moet je je vermogen peilen op 1 januari én op 31 januari van datzelfde jaar. Deze bedragen samen, gedeeld door twee, is je gemiddelde vermogen.

De fiscus gaat ervan uit dat je over je vermogen een rendement van 4 procent behaalt. Ongeacht het werkelijke resultaat! Het gaat dus om een fictief rendement. Hierover betaal je 30 procent belasting. Dit komt dus neer op een vermogensrendementheffing van 1,2 procent. Er geldt wel een vrijstelling voor deze ‘spaarbelasting’, ook wel het heffingvrije vermogen genoemd. Je betaalt pas belasting als je totale vermogen boven een bedrag van 19.698 euro uitkomt.

Duurzaam Sparen
Behalve groen beleggen, kunt u ook duurzaam sparen. Er zijn enkele door de overheid erkende maatschappelijk verantwoorde spaarvormen, die een aparte vrijstelling hebben. Voor deze spaarfondsen geldt een vrijstelling van €46.984 per persoon (€93.968 voor partners). Groenspaarders kunnen bovendien jaarlijks 1,3% van het ingelegde bedrag aftrekken in box 1. Heeft u al een groene spaarrekening of spaarvorm, dan geldt het maximum niet. Voor meer informatie hierover kunt u de Belastingtelefoon bellen (0800-0543).